BRLOHBrněnská Logická Hra

zaobleni

Zadání úkolů

Stáhněte si zadání ve formátu PDF: zadání pro tisk.

1 Jubilejní

Zadání:

  1. 1.1.6
  2. 1.2.3
  3. 2.1.3
  4. 1.2.3
  5. MF.9.6
  6. 3.1.2
  7. 1.1.5
  8. 1.1.2
  9. 1.1.6
  10. 2.3.5

Forma odpovědi: České slovo

Maximální počet odpovědí: 3


2 Mnohohlavá

Zadání: Herkules bojuje s hydrou, která má 2018 nerozlišitelných hlav. V každém kole ji může useknout nejvýše tři hlavy. Pokud jí usekne jednu hlavu, hned naroste zpět. Usekne-li jí dvě hlavy, naroste jí devět nových. V případě, že jí usekne tři hlavy, závisí další vývoj na tom, zda je zbývající počet hlav dělitelný sedmi. Pokud ano, sníží je aktuálně počet hlav na jednu sedminu; v opačném případě se aktuální počet hlav zvýší na desetitisícinásobek. Po kolika nejméně kolech může Herkules hydru zbavit všech hlav a zvítězit?

Forma odpovědi: Číslo nebo "nekonečno"

Maximální počet odpovědí: 3


3 Základní

Zadání:

Forma odpovědi: Jméno a příjmení

Maximální počet odpovědí: 3


4 Těleso

Zadání: Na obrázku vlevo a veprostřed jsou dva pohledy na jedno těleso. Vyberte několik útvarů z obrázku vpravo tak, aby tvořily povrch tělesa (těleso nemá podstavu).

Forma odpovědi: Abecedně seřazená posloupnost písmen oddělených čárkou.

Maximální počet odpovědí: 3


5 Ta naše letos stoletá

Zadání:

Forma odpovědi: Neplyne ze zadání.

Maximální počet odpovědí: 3


6 Binární strom

Zadání: VYONC • E • • IS • H • • • UZA • W • • VS • H • • • • KPEA • N • • ZK • • • EN • I

Forma odpovědi: Celý název filmu

Maximální počet odpovědí: 3


7 Lomená

Zadání: Mezi dvě zrcadla, která spolu svírají úhel 15°, vletí paprsek (na obrázku červeně). Jak nejblíže v centimetrech se paprsek dostane k vrcholu úhlu, který mezi sebou zrcadla svírají?

Forma odpovědi: Číslo

Maximální počet odpovědí: 3


8 Žížaly

Zadání: Doplňte do tabulky 5 jednobarevných žížal délky 6 (modrá, zelená, žlutá, fialová, oranžová). Každá žížala má šedou hlavu plus dalších 5 políček jedné z uvedených barev jako tělo. V černých políčkách je napsáno, jaké barevné políčko je v určeném směru (Z - zelená, M - modrá, Ž - žlutá, O - oranžová, F - fialová, H - hlava). Mezi tímto černým políčkem a barevným políčkem nesmí být žádné jiné barevné políčko (pouze prázdné). Žížaly se nesmí dotýkat, ani rohem a ani samy sebe. Vzájemně se nevidí (tj. v každém řádku a sloupci musí být mezi šedým políčkem pro hlavu a jiným barevným políčkem nějaké černé políčko).

Forma odpovědi: Zadejte posloupnost velkých písmen oddělených čárkou, které značí, co se nachází v šestém řádku a ve čtvrtém sloupci (zleva doprava a shora dolů) dle následujícího klíče: Z - zelená, M - modrá, Ž - žlutá, O - oranžová, F - fialová, H - hlava, Č - černé políčko, N - nic tam není. Například H,Z,Z,N,Č,M,M,F,Ž,Č,O,O,N,M,F,F.

Maximální počet odpovědí: 3


9 Krelsená

Zadání: Kdo poskytuje tekutou podporu typografickému znaku pro hvězdu se čtyřbokým komolým jehlanem ukončeným dalším jehlanem?

Forma odpovědi: Jedno slovo

Maximální počet odpovědí: 3


10 Magnety

Zadání: Do tabulky doplňte magnety tak, aby v každé oblasti byl právě jeden magnet. Každý magnet musí být součástí "páru", tzn. ke každému magnetu existuje jiný magnet, který ho přitahuje (póly míří k sobě), viz obrázek dole. Mezi každými dvěma magnety v páru je alespoň jedno pole volné a nesmí být mezi nimi žádný jiný magnet.

Forma odpovědi: Zadejte pozice polí oddělené čárkami, na které jste umístili magnety (začněte vlevo, jděte po sloupcích shora dolů). Například A2,A5,B3,C4,C7,D1,D3,E5,F7,G4,H1.

Maximální počet odpovědí: 3


Web (C) Lukáš Rýdlo & Mojmír Vinkler, 2012 ve frameworku Nette

Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu MU
CZ.1.07/2.3.00/45.0018