B R L O H

Brněnská logická hra

Pravidla


Soutěž je určena pro týmy tvořené žáky základních škol a žáky odpovídajících ročníků nižších gymnázií. 

Každý tým smí mít nejvýše čtyři členy. Doporučujeme, aby tým vždy tvořili žáci jedné školy (není to však nutnou podmínkou). 
Pozor, nikdo nesmí být členem dvou a více týmů! 

Svůj tým registrujte na stránkách soutěže, nejpozději však do začátku prvního internetového kola. Poté bude registrace uzavřena. Vaši registraci musí potvrdit váš učitel kliknutím na odkaz, který mu přijde na e-mail zadaný vámi při registraci. Odpovědi budete zadávat přihlášení, proto volte heslo tak, abyste si jej dobře zapamatovali, ne však na úkor bezpečnosti. 

Upozorňujeme, že jakákoliv forma spolupráce mezi týmy je zakázána. 

Týmy by měly aktivně sledovat diskuzní fórum kvůli případným změnám v úlohách nebo organizaci. 

Internetová kola

Internetová kola jsou tři a budou probíhat výhradně na internetu. Vaším úkolem bude v každém kole nalézt odpověď na 10 logických úloh. Každý z příkladů má svou specifickou formu odpovědi, kterou vždy v zadání vysvětlíme. 

První sada úloh bude zveřejněna na stránkách soutěže v pondělí 6. listopadu 2023. Druhé sada bude zveřejněna za týden v pondělí 13.11.2023 a třetí v pondělí 20.11.2023 ve stejnou dobu na stejném místě. 

Na vyřešení jednotlivých internetových kol máte týden, tedy vždy do zveřejnění další sady. Není však nutné vyřešit všechny úlohy. Pro každou úlohu je v zadání uveden počet možných odpovědí, standardně 3 pokusy, což znamená, že se můžete nejvýše 2 krát splést. 

Při odesílání odpovědí se vám vždy zobrazí kontrolní obrazovka s žádostí o potvrzení vašich odpovědí. Pečlivě si prosím zkontrolujte, co jste zadali. Jakékoliv reklamace ohledně překlepů nebudou brány v potaz. V případě, že vám nebude něco jasné, ptejte se prostřednictvím diskusního fóra nebo mailem (adresy jsou uvedené na hlavní stránce), rádi vám odpovíme. 

V diskuzích však není možné probírat řešení jednotlivých úloh. 

Semifinále

Do semifinále postoupí ty týmy, které v každém kole vyřeší alespoň 5 úloh nebo celkově v internetových kolech vyřeší alespoň 15 úloh. 

Semifinále bude mít specifickou formu. Na řešení úloh budete mít pouze 2 hodiny. Zadání zveřejníme na našem webu v úterý 28. listopadu v 16:00. 

Hodnocení

Hodnocení bude probíhat ve dvou již zmíněných kategoriích - základní školy a nižší gymnázia. Jestliže váš tým kombinuje žáky základní školy a žáky gymnázia, budeme jej považovat za gymnaziální. 

Pořadí po semifinále sestavíme na základě těchto kriterií: 
1. Počet správně odevzdaných úloh 
2. Počet chybných odpovědí 
3. Čas odevzdání odpovědí 

Větší důležitost má vždy kriterium s nižším pořadovým číslem. Čas odevzdání odpovědí se počítá průběžně v pořadí, ale jeho konečná hodnota bude zveřejněna až po skončení semifinále. 

Rádi bychom vás poprosili, abyste soutěžili fair a nesdělovali si s jinými týmy ani části řešení. V opačném případě bychom museli okamžitě takový tým ze soutěže vyřadit. To budeme letos činit i v případě, že budeme mít jakékoliv podezření. 

Finále

Do finále postoupí 7 nejlepších týmů ze základních škol a 7 nejlepších týmů z gymnázií po semifinále. Pořadí bude určeno podle těchto kritérií:

  1. Počet správně odevzdaných úloh z prvních tří internetových kol a semifinále
  2. Počet chybných odpovědí z prvních tří internetových kol a semifinále
  3. Počet správně odevzdaných úloh v semifinále
  4. Počet chybných odpovědí v semifinále
  5. Celkový čas
Do finále tedy může postoupit i tým, který neměl v internetových kolech vyřešeny všechny úlohy. Konat se bude ve středu 13. prosince v Brně. Soutěžit se bude o zajímavé ceny pro každého finalistu. Podrobnější informace sdělíme postoupivším týmům emailem.

A co za to?

Kromě spousty zajímavých logických úloh jsou pro výherce a finalisty nachystané hodnotné ceny. Přejeme vám hodně štěstí a především zábavy při řešení našich úloh.


Organizační řád Brlohu v PDF naleznete zde.

© 2021, B R L O H