BRLOHBrněnská Logická Hra

zaobleni

Pravidla BRLOHu

Soutěž je určena pro týmy tvořené žáky základních škol a žáky odpovídajících ročníků nižších gymnázií. Každý tým smí mít nejvýše čtyři členy. Doporučujeme, aby tým vždy tvořili žáci jedné školy (není to však nutnou podmínkou). Pozor, nikdo nesmí být členem dvou a více týmů!

Svůj tým registrujte na stránkách soutěže, nejpozději však do začátku prvního internetového kola. Poté bude registrace uzavřena. Vaši registraci musí potvrdit váš učitel kliknutím na odkaz, který mu přijde na e-mail zadaný vámi při registraci.

Odpovědi budete zádavat přihlášení, proto volte heslo tak, abyste si jej dobře zapamatovali, ne však na úkor bezpečnosti. Upozorňujeme, že jakákoliv forma spolupráce mezi týmy je zakázána. Týmy by měly aktivně sledovat diskuzní fórum kvůli případným změnám v úlohách nebo organizaci.

Semifinále

Semifinále je rozděleno do tří kol a bude probíhat výhradně na internetu. Vaším úkolem bude v každém kole nalézt odpověď na 10 logických úloh. Každý z příkladů má svou specifickou formu odpovědi, kterou vždy v zadání vysvětlíme.

První sada úloh bude zveřejněna na stránkách soutěže v pondělí 7. října 2019. Druhé sada bude zveřejněna za týden v pondělí 14.10.2019 a třetí v pondělí 21.10.2019 ve stejnou dobu na stejném místě.

Na vyřešení jednotlivých kol semifinále máte týden, tedy vždy do zveřejnění další sady. Není však nutné vyřešit všechny úlohy. Pro každou úlohu je v zadání uveden počet možných odpovědí, standardně 3 pokusy, což znamená, že se můžete nejvýše 2 krát splést. Při odesílání odpovědí se vám vždy zobrazí kontrolní obrazovka s žádostí o potvrzení vašich odpovědí. Pečlivě si prosím zkontrolujte, co jste zadali. Jakékoliv reklamace ohledně překlepů nebudou brány v potaz.

V případě, že vám nebude něco jasné, ptejte se prostřednictvím diskusního fóra nebo mailem (adresy jsou uvedené na hlavní stránce), rádi vám odpovíme. V diskuzích však není možné probírat řešení jednotlivých úloh.

Malé finále

Do malého finále postoupí ty týmy, které v každém kole vyřeší alespoň 6 úloh nebo celkově v semifinále vyřeší alespoň 20 úloh. Malé finále bude mít specifickou formu. Na řešení úloh budete mít pouze 2 hodiny. Zadání zveřejníme na našem webu v úterý 12. listopadu v 16:00.

Hodnocení

Hodnocení bude probíhat ve dvou již zmíněných kategoriích -- základní školy a nižší gymnázia. Jestliže váš tým kombinuje žáky základní školy a žáky gymnázia, budeme jej považovat za gymnaziální. Pořadí po semifinále sestavíme na základě těchto kriterií:

  1. Počet správně odevzdaných úloh
  2. Počet chybných odpovědí
  3. Čas odevzdání odpovědí

Větší důležitost má vždy kriterium s nižším pořadovým číslem. Čas odevzdání odpovědí se počítá průběžně v pořadí, ale jeho konečná hodnota bude zveřejněna až po skončení všech semifinálových kol.

Rádi bychom vás poprosili, abyste soutěžili fair a nesdělovali si s jinými týmy ani části řešení. V opačném případě bychom museli okamžitě takový tým ze soutěže vyřadit. To budeme letos činit i v případě, že budeme mít jakékoliv podezření.

Velké Finále

Protože se jedná o jubilejní ročník, rozhodli jsme, že pro letošní rok rozšíříme velké finále. Do finále postoupí 20 nejlepších týmů ze základních škol a 20 nejlepších týmů z gymnázií po malém finále, přičemž do finále smí postoupit nejvýše 3 týmy z jedné školy. Pořadí bude určeno podle těchto kritérií:

  1. Počet správně odevzdaných úloh z finále
  2. Počet správně odevzdaných úloh z prvních tří semifinálových kol a malého finále
  3. Počet chybných odpovědí z prvních tří semifinálových kol a malého finále
  4. Počet správně odevzdaných úloh v malém finále
  5. Počet chybných odpovědí v malém finále
  6. Celkový čas
Do velkého finále tedy může postoupit i tým, který neměl v semifinálových kolech vyřešeny všechny úlohy. Konat se bude ve středu 4. prosince na půdě CEITECu Masarykovy univerzity v Univerzitní kampusu v Bohunicích. Soutěžit se bude o zajímavé ceny, přičemž dorbný dárek dostane každý finalista. Podrobnější informace sdělíme postoupivším týmům elektronickou poštou (v případě domluvy i jinak).

A co za to?

Kromě spousty zajímavých logických úloh jsou pro výherce a finalisty nachystané hodnotné ceny.

Přejeme vám hodně štěstí a především zábavy při řešení našich úloh.

Web (C) Lukáš Rýdlo & Mojmír Vinkler, 2012 ve frameworku Nette

Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu MU
CZ.1.07/2.3.00/45.0018